การเดินทาง ท่องเที่ยว เช่ารถขับเอง

ในยุคปัจจุบันการเดินทางไปตามที่ต่างๆที่ห่างไกลจากบ้านเมืองของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีหลายช่องทางที่มีให้เราเลือกเดินทางไปตามที่นั้นๆ เมื่อเราไปถึงปลายทางแล้วสิ่งที่เราจะยังขาดไม่ได้ก็คือยานพาหนะตามแต่จังหวะของช่วงเวลาแต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องเช่ารถขับเองเพื่ออำนวยความสะดวกของตัวเราให้มากขึ้น สิ่งที่ควรทำก่อนและหลังได้รถมาขับมีดังนี้

เช่ารถขับเอง

1.ก่อนอื่นต้องรู้วันเวลาที่จะเดินทางไปถึงที่หมายและระยะวันที่ต้องการใช้รถเพื่อจะทำการวางแผนในการเดินทางของเราให้สอดคล้องกัน

2.จำนวนสมาชิกเพื่อนที่ร่วมเดินทางมากับเราต้องรู้จำนวนที่แน่นอนจะได้เลือกขนาดของรถได้อย่างเหมาะสม

3.หนึ่งในสมาชิกต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับคำยินยอมจากทางบริษัทอย่างแน่นอน

4.ติดต่อบริษัทที่เชื่อถือได้พร้อมคุยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง เช่นการประกัน ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีจองรถ วิธีชำระเงิน เอกสารที่ต้องใช้การทำสัญญาเช่ารถขับ

5.แจ้งสถานที่รับรถและส่งคืนรถให้ทางบริษัท ในกรณีนี้บางบริษัทอาจจะมีหรือไม่มีบริการรับและส่งคืนรถนอกสถานที่เราต้องถามรายละเอียดให้ดีๆ หากมีบริการรับและส่งรถนอกสถานที่ควรถามเรื่องค่าบริการและกำหนดเวลาด้วยเพื่อจะได้ตัดสินใจได้

6.ราคาค่าเช่า หลายบริษัทจะมีราคาที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ระยะเวลาที่ใช้รถ แต่ก็สามารถสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทผู้ให้บริการได้เลย

7.เมื่อวันที่เรามาถึงและก่อนจะเซ็นรับรถเราต้องตรวจดูสภาพรถไปพร้อมๆกันกับเจ้าหน้าที่ที่มาส่งรถให้เราเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงก็ควรดูที่หน้าปัดรถที่โชว์อยู่ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยใช้รถอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหาย

8.หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆแล้ว การคืนรถก็ต้องมาที่จุดนัดพบตามที่แจ้งกันไว้หรือหากจะเปลี่ยนสถานที่คืนรถต้องแจ้งทำความเข้าใจกับทางบริษัทผู้ให้บริการก่อนเช็คเก็บอุปกรณ์สิ่งของให้รอบคอบไม่ลืมตกหล่นไว้ในรถ และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงจะทำการตรวจเช็คสภาพรถ น้ำมันเชื้อเพลิง

เช่ารถขับเอง

ตามเงื่อนไขแรกวันที่เรารับรถหากไม่มีอะไรผิดปกติเจ้าหน้าที่รับรถคืนไปก็เป็นอันสิ้นสุดการใช้บริการในครั้งนั้น

….สิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะเช่ารถขับเองหรือจะเป็นรถส่วนตัวก็ตามที ควรขับขี่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ดื่มของมึนเมาขณะขับรถ ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและเพื่อนสมาชิกที่ร่วมเดินทางไปกับคุณ