เติมน้ำมันอย่างไรไม่ขาดทุน

ประหยัดน้ำมัน

วันนี้เรานำความรู้เกี่ยวกับการ เติมน้ำมันอย่างไรไม่ขาดทุน มาฝากนะครับ

คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องเติมน้ำมันทุกปั๊มจะมีท่อส่งกลับเข้าถังเก็บทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันชนิดใดก็ตาม เมื่อคุณเติมน้ำมันเต็มถัง ทุกครั้งลิ้นหัวจ่ายน้ำมันที่ตัวปั๊มหัวจ่ายน้ำมันจะถูกปิดลงและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นวาลว์ส่งกลับน้ำมันที่ตัวปั๊มจะถูกเปิดขึ้นเพื่อให้น้ำมันในท่อยางสีดำหรือท่อส่งน้ำมัน ซึ่งวาล์วจะติดตั้งที่หัวจ่ายดูดน้ำมันที่ค้างอยู่ในหัวจ่ายและท่อให้ ไหล กลับคืนเข้าสู่ถังเก็บของปั๊มน้ำมัน แต่การที่น้ำมันไหลผ่านมิเตอร์ทำให้ตัวเลขมันวิ่งโชว์เป็นจำนวนลิตรและจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายไปแล้ว นั่นหมายถึงคุณกำลังเสียเปรียบขาดทุนจากการเติมน้ำมันที่ค้างในท่อจำนวนหนึ่งไปแล้ว

เคล็ดลับการ เติมน้ำมันอย่างไรไม่ขาดทุน

  1. ควรเติมน้ำมันเมื่อเริ่มเหลือน้อยมาค่อนถังเพราะหัวจ่ายน้ำมันจะปล่อยน้ำมันออกมาเต็มที่ได้นานกว่าปกติ (แนะนำให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณตัดสินใจในการเติมน้ำมันนะครับ) เหตุผลคือ น้ำมันที่ตกค้างในท่อโดยผ่านมิเตอร์จากรอบก่อนหน้ามาแล้วจะมีอยู่จำนวนหนึ่งรวมกันเป็นน้ำมันเต็มตัวไม่ใช่เป็นแค่ไอระเหยซึ่งขณะที่หัวจ่ายและเครื่องดันน้ำมันใหม่ออกมาเราจะได้จำนวนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแต่เสียเงินน้อยลง น้ำมันระเหยเป็นไอเร็วกว่าที่คุณคาดคิดมากทีเดียว
  2. มาเติมน้ำมันตอนเช้ากันเถอะ เพราะอุณหภูมิบนพื้นดินยังเย็นอยู่มีผลต่อการยืดและขยายตัวของน้ำมัน ปั๊มน้ำมันทุกแห่งจะมีถังพักน้ำมันฝั่งอยู่ใต้ดินและ เมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิเย็นลงจะทำให้ น้ำมันเกิดการรัดตัวกันแน่น ในทางกลับกันเมื่ออุณหภูมิพื้นดินเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ น้ำมันเกิดการขยายตัวขึ้น การเติมน้ำมันในช่วงบ่ายหรือเย็น จะทำให้คุณได้รับปริมาณน้ำมันที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับไปอย่างแน่นอน ธุรกิจการค้าน้ำมัน นั้นอุณหภูมิจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากแค่ อุณหภูมิเพียง 1 องศาเท่านั้นเงินมหาศาลในธุรกิจนี้จะมีผลต่างอย่างมากมายแต่ปั๊มน้ำมันทั่วโลกจะไม่มีการชดเชยเรื่องอุณหภูมิให้ลูกค้านะครับ
  3. ขณะเติมน้ำมันโปรดสังเกตุ อย่าให้เด็กปั๊มกดตั้งหัวฉีดอยู่ในตำแหน่งไหลเร็วนะครับ เพราะนั่นหมายถึงความขาดทุนโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว คุณควรลองสังเกต กลไกลเหนี่ยวที่หัวจ่ายจะมมีอยู่ 3 ระดับ คือ low middle และ high เมื่อตั้งในระดับไหลช้า จะทำให้น้ำมันเกิดเป็นไอระเหยได้น้อยที่สุด แต่หากตั้งในระดับที่ไหลเร็ว แรงดันจากปั๊มน้ำมันจะทำให้น้ำมันบางส่วนกลายเป็นไอระเหย และถูกสูบกลับไปยังถังใต้ดิน และนั่นหมายถึงคุณได้น้ำมันที่มีปริมาตรความหนาแน่นไม่เต็มจะได้เพียงแรงขยายตัวไปดันลูกลอยในถังน้ำมันพร้อมระดับน้ำมันหลอหๆเท่านั้น
  4. หากคุณขับรถเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันถ้าเห็นรถบรรทุกน้ำมันกำลังถ่ายน้ำมันเข้าสู่ถังเก็บใต้ดิน หากรถของคุณยังมีน้ำมันเพียงพอสำหรับใช้งานอยู่หรือไม่รีบร้อนที่จะต้องเติมน้ำมันคุณ

ไม่ควรรีบร้อนเติมน้ำมันช่วงเวลานั้น เพราะ ขณะที่น้ำมันจากรถบรรทุกถ่ายลงสู่ถังเก็บใต้ดินจะ ถูกปั่นป่วนทำให้มีตะกอนก้นถังลอยตัว ขณะเติมน้ำมันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่รถคุณได้ ซึ่งมันไม่คุ้มค่ากันเลยอาจทำให้รถคุณเกิดปัญหาตามมาภายหลังก็เป็นได้

วิธีที่ประหยัดน้ำมันคือ

– ควรขับรถความเร็วไม่เกิน 90-100 กม/ชม หรืออาจจะต่ำกว่านี้เลือกใช้เกียร์ที่เหมาะสมกับสภาพความเร็วรถ

– ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินหรือผู้โดยสารที่มากเกินไป

– ไม่ควรเหยียบคันเร่งค้างไว้เป็นเวลานานๆ

– เติมน้ำมันให้ได้ตามสเป้กเครื่องยนต์ที่กำหนดมา