7 วิธี ขับรถ ขึ้นเขา-ลงเขา อย่างเซียน!

ในช่วงท่องเที่ยว ผู้คนก็มักจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆ เพื่อสัมผัสอากาศเย็นและชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามส่วนใหญ่จะอยู่บนเขาสูง ที่ต้องขับรถขึ้นไปบนเขาที่มีความชันมาก ถ้าหากไม่มีความชำนาญในการขับรถ ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ