เตรียมตัวกันให้พร้อม! ไปท่องเที่ยวแบบชุ่มฉ่ำในช่วงฤดูฝน

เข้าหน้าฝนแล้ว!ขอนำเสนอการ เปลี่ยนแนวมาลองท้าทายการเดินทางท่องเที่ยวฤดูที่เฉอะแฉะกันดีกว่า ด้วยเทคนิคง่ายๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากหน้าแล้งโดยสิ้น