เทคนิคการเอาตัวรอดเมื่อรถยนต์จมน้ำ

อุบัติเหตุต่างที่ทุกๆคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเองรวมทั้งคนที่เรารักหากแต่ในปัจจุบันการเดินทางด้วยยานพาหนะทางบกด้วยรถยนต์ขนาดต่างๆและแต่ละคนมีนิสัยการขับขี่ยวดยานต่างกันอุบัติเหตุจึงเกิดให้เห็นขึ้นบ่อยครั้ง